VIKTIGT! Om tillfälliga gäster vid Mjödö brygga

Mjödö brygga är en brygga byggd och förvaltad av Bullerby Båtklubb. Den är avsedd för klubbens medlemmar, men vi välkomnar även andra gäster att lägga till i enlighet med allemansrätt och sjölagstiftning.

Denna gästfrihet var ett av villkoren för att vi överhuvudtaget skulle få tillstånd att bygga bryggan och är dessutom är det en fantastisk möjlighet för oss i klubben att få träffa nya båtvänner.

Bullerby Båtklubbs styrelse vill därför understryka att vi inte får avvisa tillfälliga, icke medlemmar, som båtgäster vid vår brygga. Blir det trångt så får våra gäster, precis som vi själva, flytta om och skapa plats.

Detta gäller såväl när vi har klubbträffar som vid andra dagar.

Bullerby Båtklubb är en öppen och välkomnande klubb och vi hoppas därför på samtliga medlemmars medverkan till att visa andra vår verksamhet och att vår strävan att generöst dela med oss.

Med en tillönskan om en fortsatt härlig båtsommar!

//Styrelsen

Login för medlemmar