Klubbträffar

Klubbträffar

Fem ordinarie klubbträffar.
Klubbträffarnas datum fastställs av styrelsen inför säsongen och meddelas i inlägg på denna sida.

Träffar

Plats för träffarna 2023 är i möjligaste mån Mjödö brygga. Vid dåligt väder enligt bryggrådets beslut – se nedan.

Vitsippeträffen 27-28/5

Midsommar 23-25/6

Kräftskiva    12-13/8

Ärtsoppa      16-17/9

Höstfest      21/10

Bryggråd

Inför träffarna hålls ett bryggråd kvällen innan, och kommunikation i chatgruppen Bullerby båtklubb på Messenger. Bryggrådet beslutar om plats för träffen.

Plats: Vid borden vid Portvaktsstugan, mellan A och B-bryggan, Tändstickan.
Tid: 18.00
Ansvarig för bryggråd: Festkommittén, kan de inte närvara ombesörjer de ersättare.

Festkommitté

Vid årsmötet utses en festkommitté, dessa samordnar träffarna. Dessa är fyra personer till antalet.

Kommitténs uppgift är bl.a att:

  • Förbereda pilkastningstävling, ordna lite priser, meddela ansvarig för tipspromenaden.
  • Leda bryggrådet kvällen före klubbträffen.
  • Till festen förväntas de från portvaktsstugan ta med partytält vid behov, grillkol, tändvätska, piltavla och hjärtstartare.
  • I övrigt utifrån fantasi och egna initiativ bidra till gemenskap och glädje.
  • Egna initiativ till aktiviteter uppmuntras alltid!
  • Vid årets slut summera tävlingarna och till nästkommande årsmöte meddela vinnaren.
  • Dela ut vandringspriset vid årsmötet.