Kontakt

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta vår ordförande oavsett fråga.
Kontakta Anders Kühner, tel. 070-260 99 98

Redan medlem och undrar över något?

Kontakta sekreterare Stefan Karlsson, tel. 070-605 24 33

Ej medlem?

Ansökningsformulär hittar du här!

Styrelse

Här presenteras styrelsen och övriga funktioner för Bullerby Båtklubb år 2018.

Ordförande
Anders Kühner, 070-260 99 98

Vice ordförande och båthusansvarig
Lennart Breidefors, 070-319 93 87

Sekreterare
Stefan Karlsson, 070-605 24 33

Kassör
Rikard Larsson, 070-260 10 91

Övrig Ledamot
Pelle Svensson, 070-549 31 24

Styrelseersättare
Peter Dahl,Hamnansvarig, 070-233 15 04
Gert Ljungström

Revisorer
Christer Axelsson
Marie Ahlstedt
Magnus Karlsson, suppleant

Festkommitté
Johan Deann och Liz Andersson
Eddie och Emelie Nyström

IT-ansvarig
Jan Erensjö, 070-8727237

Valberedning
Gunnar Gustavsson Bülow
Tomas Östman

Miljöombud
Pelle Svensson

Login för medlemmar