Om klubben

Om Bullerby Båtklubb

Bullerby båtklubb är en intresseförening som bildades 1979. Klubben har idag 194 medlemmar varav de flesta kommer från Smålands inland. Men alla medlemmar är lika välkomna, oavsett bostadsort eller båtstorlek.

Aktiv verksamhet med träffar, gemensamma samlingar vid bryggan, egen brygga i skärgården, och ett eget båthus med platser för båtar både inom- och utomhus.

I vår klubblokal i båthuset, som dessutom har möjligheter till vila, träffas vi för möten och gemensamma aktiviteter.

I båthuset erbjuder vi medlemmarnas båtar vinterförvaring, både inom- och utomhus. Vi har en egen truck och ånghögtryckstvätt som står till medlemmarnas förfogande vid sjösättning och upptagning. Du kan pyssla med båten hela vintern.

Båtårets fyra träffar, Vitsippeträffen, Midsommar, Kräftskiva och Ärtsoppeträffen. För detta ansvarar en årligen utsedd festkommitté.

En egen brygga för klubbens medlemmar finns i Gudingen, endast 5 Nm från Västervik.

Besök sidan med bilder från träffar i vårt bildgalleri.

Välkommen till vår klubb!

Login för medlemmar