Båthuset

Plats för din båt

I båthuset finns inga lediga platser inomhus för närvarande. Utomhus kan plats kan erbjudas per omgående.

Anmälan och kö

Följande gäller:

  • För att få en plats i kön till båthus, eller utomhus måste detta anmälas till Lennart Breidefors. Tfn. 070-319 93 87
  • Ni måste uttryckligen meddela båt, storlek, namn och kontaktuppgifter samt i övrigt de uppgifter arbetsgruppen för båthuset behöver.
  • Köns längd för en plats i båthuset avgörs av flera faktorer. Dels hur lång tid ni väntat, men även båtens storlek är avgörande.

Det fungerar således inte med ett samtal med orden ”finns det plats?” eller liknande. Då kommer ni inte kunna registreras.

Kostnader

-Båtförvaring vinterperiod 1/9-31/5 250:-/kvm inomhus 110:-/kvm utomhus.
-Båtförvaring sommarperiod 1/6-31/8 halva vinterhyran/kvm.

-Ordinarie kostnad för lyft med truck 500 kr. Indragning/uttransport till/från båthus med truck 100 kr. Extra lyft för båtar utan vagn 1000 kr. Masthantering/transport till/från båthus/förvaring 300 kr.

Kostnaderna ovan gäller för de tider som är presenterade i kalendern. För övriga tider blir kostnaden högre och en förutsättning är att en överenskommelse har gjorts med truckförare.

Kontrakt

Från och med upptagningen hösten 2015 kommer samtliga innehavare av båtplats att skriva ett avtal med klubben.
Avtalet kommer b.la innehålla förbindelser om betalning, efterlevnad av regler i båthuset och miljö med mera.

Vid frågor angående båthuset, kontakta Lennart Breidefors. Tfn. 070-319 93 87

Login för medlemmar