Upptagningshelger

Fastställda tider 2023 för båtupptagningar vid Lucerna:

23-24/9

30/9-1/10

7-8/10

14-15/10

21-22/10

Anmäl önskemål om upptagning via SMS till Lennart Breidefors i god tid före så att det finns möjlighet att planera på ett bra sätt!

Upptagningar vid andra tidpunkter än de fastställda kan genomföras om det finns möjlighet och i så fall tillkommer ett tillägg på 400 kr.

/Styrelsen