Töm inte i sjön!

Den 1 april 2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Förbudet, som genomförs av Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen, omfattar svenskt sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta.

I den här foldern från Transportstyrelsen kan du läsa mer om de regler som gäller.

Klicka här för att ladda hem din folder att läsa >>