Provtryckning av gasol

Gasol är ett svenskt handelsnamn för ett gasformigt bränsle som består av lätta kolväten, vanligen propan och butan. 

I Sverige är det populärt att använda sig av gasolkök för att kunna laga varm mat i båten och även värme.

Enligt gasföreningen bör du kontrollera din gasolanläggnings skick och täthet minst en gång per år, samt varje gång du byter behållare.

När du byter tub är läckspray bra att ha och vill du provtrycka din anläggning, kan du kontakta Bullerby båtklubbs ordförande Tomas Östman.

Pris för provtryckning av gasol: 150 kr

//Styrelsen