Kallelse till Årsmöte Bullerby Båtklubb

Dag:             Lördagen den 4 juni 2022

Tid:              18:00

Plats:            Bullerby Båtklubbs lokal i båthuset Lucerna (undervåningen)

Program:     1. Årsmöte

                      2. Mat

Mat:             Grillbuffé kommer erbjudas till en kostnad av 100 kr. Resten av kostnaden står klubben för.

                      OBS! Dricka till maten medtages av var och en.      

Anmälan:     Senast 29/5 till sekreterare@bullerbybatklubb.se.

I anmälan skall det framgå om ni tänker äta.

Anmäl också om ni har någon allergi eller önskar ett vegetariskt alternativ.

Motioner:    Eventuella motioner skickas till sekreterare@bullerbybatklubb.se senast två veckor före årsmötet.

Dagordning: Årsmötets dagordning är utskickat via mail till resp medlem.

Städdag:      Till er som har båt i eller utanför båthuset så är det städdag mellan 10:00 och senast 15:00 före årsmötet. Vi städar då av alla våra utrymmen och ställer i ordning inför årsmötet. 

Välkommen!

Styrelsen