Årsmöte och jubileumsfest

I år kommer årsmötet genomföras den 29/5 kl 19:30 i båthuset.

Om ni vill få med motioner på årsmötet så vill vi att ni så fort som möjligt skickar in det till styrelsen för att vi skall hinna behandla dem.

Kallelse kommer inom kort.

Vi kommer genomföra en jubileumsfest i båthusets undervåning i sommar den 13 juni. Tanken med festen är att öka gemenskapen i båtklubben och samtidigt inviga den nyrenoverade undervåningen.

/Styrelsen