Bästa Bullerbyare !

Så var väl sommaren över för denna gången och de allra flesta av oss har återvänt till vardagen.

En vardag som ju varit mycket märklig tack vare Covid-19. Alla har vi ju drabbats på ett eller annat sätt på grund av det rådande läget, men vi hoppas bara att alla har fått förbli friska och sluppit viruset.

Årsmötet blev ju som ni vet inställt av olika anledningar och vi sköt det helt enkelt framåt. På sista styrelsemötet bestämde vi dock att köra årsmötet, även om det får bli en något mer spartansk variant, pga den ännu rådande situationen. Det vill säga, att efter sedvanligt årsmöte kommer det att bjudas på grillkorv för de som så önskar, därefter upplöser vi mötet.

Av samma anledning som ovan, är tyvärr också höstfesten 2020 inställd. Vi får istället komma igen med förnyad kraft -21. Trots Coviden har det ju varit några träffar, både ute på Mjödö och även inne i hamnen,och givetvis har dessa träffar skett enligt FHM:s råd och anvisningar. Årets sista träff (ärtsoppan) är ju snart förestående och vi hoppas ju att få se er där!

För er som vinterförvarar era båtar ute i Lucerna, kör vi upptagningar som brukligt, dvs de 2 sista helgerna i september, samt de 2 första i oktober.

Alltså:

Årsmöte med grillkorv 18/9 kl 1830. (Anmälan senast 13/9)

Upptagningshelger 19-20/9 , 26-27/9 , 3-4/10 samt 10-11/10                                                            Anmälan om upptagningstider sker som vanligt till Lennart Breidefors

Med förhoppningar om en skön höst!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Login för medlemmar