Ärtsoppeträffen 9/9

Den årliga ärtsoppeträffen hölls på Mjödö i sann Bullerbybåtklubbsanda. 7 båtar och 17 glada deltagare dök upp. Eftermiddagen hölls sig regnet borta och den obligatoriska  pilkastningen kunde genomföras. Annika Strömberg vann ! Under resta tält smakade ärtsoppan och den varma punschen kanske extra bra i regnet. Kvällen avslutades i Fam Larssons båt, där kaffet med tllbehör serverades. Även en hård kamp i musikquiz genomfördes under kvällens timmar.

Login för medlemmar